Byt medlemskap i facket mot billigare a-kassa och inkomstförsäkring

Många är de som av gammal vana är med i facket utan att för den skull använda de tjänster som facket erbjuder. Många anställda idag har individuella löner och förhandlar ev. arbetstider, semestrar och annat direkt med arbetsgivaren utan att blanda in facket.

Jag var tidigare medlem i fackförbundet Unionen och betalade för det en medlemsavgift inkl. a-kassa på flera hundratals kronor i månaden inkl. avgiften till a-kassan samt inkl. ett tillägg för inkomstförsäkring. Då jag tyckte kostnaden för detta var hög och jag inte ansåg att jag använde de tjänster eller erbjudanden som Unionen gav utöver a-kassa och inkomstförsäkring så bytte jag a-kassa till Akademikernas Erkända A-kassa (AEA) till en kostnad av 90 kr/mån, samt tecknade en separat inkomstförsäkring hos Accept som skulle dryga ut den ersättning som man kan få från a-kassan vid en ev. arbetslöshet.

A-kassan har idag ett tak på utbetalning av max 80% på en lön motsvarande 26 400 kr/mån vilket innebär att om du tjänar mer än detta så bör du ha någon form av inkomstförsäkring för att få 80% av din aktuella lön om du skulle bli utan jobb.

En fördel med inkomstförsäkringen som ges via Accept jämfört med t.ex. den inkomstförsäkring som ges via Unionen är att försäkringen från Accept betalar ut ersättning upp till 300 dagar, vilket man kan jämföra med Unionens inkomstförsäkring som endast betalar ut ersättning under de första 150 dagarna. Med en utökad inkomstförsäkring kan man få ersättning i upp till 200 dagar hos Unionen, men då kostar detta ytterligare 50 kr/mån.

Kostnaden för en inkomstförsäkring hos Accept som täcker en månadslön på 35 000 kronor kostar i mitt exempel 131 kr/mån. Du kan själv enkelt kolla direkt på Accepts webbplats vilket pris som gäller för just dig och dina förutsättningar.

Exempel på kostnad för inkomstförsäkring hos Accept med 35 000 kr i månadslön.

Om man till kostnaden för inkomstförsäkring också lägger kostnaden för att vara medlem i AEA vilket är 90 kr/mån får man en totalkostnad på 221 kr/mån vilket få ses som en förhållandevis billig försäkring för att kunna leva drägligt (motsvarande 80% av den aktuella lönen) även om man under ett års tid skulle vara utan arbete.

Månadskostnaden på 221 kronor kan jämföras med den månadskostnad som Unionen och deras -a-kassa ger. Under de senaste åren har avgifterna till Unionens a-kassa samt deras medlemsavgift sänkts vilket innebär att motsvarande kostnad idag (om man räknar med en lön på ca 35 000 kr/mån) ligger på 375 kr/mån (140 kr/mån i avgift för a-kassa och 235 kr/mån i fackavgift).

Skillnaden är således 154 kr/mån, dock innebär ett medlemskap i Unionen ett sämre försäkringsskydd men ger dig i gengäld medlemskap i facket. Möjlig besparing ligger totalt på 1 848 kr/år om du inte anser att du har användning av fackets andra erbjudanden eller tjänster.

Summa besparing: 1 848 kr per år.

Lämna en kommentar