Byt medlemskap i facket mot billigare a-kassa och inkomstförsäkring

Många är de som av gammal vana är med i facket utan att för den skull använda de tjänster som facket erbjuder. Många anställda idag har individuella löner och förhandlar ev. arbetstider, semestrar och annat direkt med arbetsgivaren utan att blanda in facket.

Jag var tidigare medlem i fackförbundet Unionen och betalade för det en medlemsavgift på närmare 600 kronor i månaden inkl. avgiften till a-kassan samt ett tillägg för inkomstförsäkring. Då jag tyckte kostnaden för detta var dyrt och jag inte ansåg att jag använde de tjänster eller erbjudanden som Unionen gav så bytte jag a-kassa till Akademikernas Erkända A-kassa (AEA) till en kostnad av 90 kr/mån, samt tecknade en separat inkomstförsäkring hos Accept som skulle dryga ut den ersättning som man kan få från a-kassan vid en ev. arbetslöshet. A-kassan har idag ett tak på utbetalning av max 80% på en lön motsvarande 18 700 kr/mån vilket innebär att om du tjänar mer än detta så bör du ha någon form av inkomstförsäkring för att få 80% av din aktuella lön om du skulle bli utan jobb.

En fördel med inkomstförsäkringen som ges via Accept jämfört med t.ex. den inkomstförsäkring som ges via Unionen är att försäkringen från Accept betalar ut ersättning upp till 300 dagar, vilket man kan jämföra med Unionens inkomstförsäkring som endast betalar ut ersättning under de första 150 dagarna. Med en utökad inkomstförsäkring kan man få ersättning i upp till 200 dagar hos Unionen, men då kostar detta ytterligare 50 kr/mån.

Kostnaden för en inkomstförsäkring hos Accept som täcker en månadslön på ca 30 000 kr kostar ca 225 kr/mån. Om man till detta lägger kostnaden för att vara medlem i AEA vilket är 90 kr/mån får man en totalkostnad på 315 kr/mån vilket få ses som en förhållandevis billig försäkring för att kunna leva drägligt (motsvarande 80% av den aktuella lönen) även om man under ett års tid skulle vara utan arbete. Månadskostnaden på 315 kr kan jämföras med den månadskostnad som jag tidigare hade hos Unionen på 575 kr. Bytet från Unionen sparade mig således 360 kr/mån eller totalt 4320 kr/år, detta med ett bättre försäkringsskydd vad det gällde ev. ersättning vid arbetslöshet.

Under de senaste åren har avgifterna till Unionens a-kassa samt deras medlemsavgift sänkts vilket innebär att motsvarande kostnad idag (om man räknar med en lön på ca 30 000 kr/mån) ligger på 415 kr/mån. Skillnaden är således bara 100 kr/mån, dock innebär ett medlemskap i Unionen ett sämre försäkringsskydd men ger dig i gengäld medlemskap i facket. Möjlig besparing ligger totalt på 1 200 kr/år om du inte anser att du har användning av fackets andra erbjudanden eller tjänster.

Summa besparing: 1 200 kr/år.

1 tanke på “Byt medlemskap i facket mot billigare a-kassa och inkomstförsäkring”

Lämna en kommentar